Ansökan om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 20 000 kronor

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20 000 kronor. Sista dag att söka års stipendium är den 15 augusti .

Sökkriterier för stipendiet:
- att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
- att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 16 augusti
- att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett seminarium för inbjudna branschföreträdare
- att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier:
Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier:
- intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
- nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet
- vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
- ämnets aktualitet
- tillämplighet inom bank- och finansbranschen
- uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Observera:
Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium fattas av kommittén och kan inte överklagas.

Hur du ansöker
Fälj länken till höger och fyll i formuläret så utförligt som möjligt. Bifoga din uppsats inklusive sammanfattning samt handledarintyg/utdrag ur LADOK. Stipendium utgår endast om och när uppsatsen är klar och godkänd.

Det går att ansöka som individ eller som grupp. Om ni ansöker som grupp (två eller fler) så behöver bara du som gör ansökan ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Copyright, mm
Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor.

För mer information, klicka här.

2024-05-27

Ansökan

Ansök via webbplats
Ansök här
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.