Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Kandidat- eller magisteruppsats.

Under 2024 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024. Den ska dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område.

Fastighetsbranschen utgör samhällets infrastruktur och är en av Sveriges största och viktigaste branscher. I en föränderlig omvärld är branschen ständigt i behov av nya kunskaper och insikter. Därför utlyser Fastighetsägarna GFR ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Syftet är att uppmuntra studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor.

Fastighetsbranschen är mångfacetterad och komplex. Som branschorganisation engagerar sig Fastighetsägarna GFR i allt från stadsutveckling och hyresmarknadens funktionssätt till skatter, energi- och trygghetsfrågor. Så länge uppsatsens tema har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet är stipendiet därför tillgängligt för studenter inom alla akademiska discipliner. Uppsatserna kommer i första hand bedömas efter metodologisk kvalitet och ämnesmässig relevans. Det är meriterande om uppsatsen slutsatser är generaliserbara till olika geografiska platser.

Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser.

Läs mer om stipendiet, vilken uppsats som vann förra året och även mer om vinnarna här

Kriterier för att kunna söka stipendiet
Uppsatsen har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet
Uppsatsen är skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024
Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller masternivå.
Uppsatsen är kopplad till ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område.

Lista över aktuella lärosäten:
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
 

Vinnaren kommer att presenteras under hösten 2024. Stipendiesumman kan komma att delas mellan flera. Mottagaren förväntas presentera uppsatsen vid ett seminarium samt medverka i Fastighetsägarnas interna mediekanaler.

Uppsatsen ska skickas till stipendium@fastighetsagarna.se senast den 31 juli 2024.

För mer information, kontakta David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR.

Om Fastighetsägarna GFR
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Fastighetsägarna GFR är en av fyra regionföreningar. Vi finns i Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län.

2024-02-21

Ansökan

Ansök via e-post

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.