Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards

Skandias uppsatspriser för master- och kandidatuppsatser om långsiktigt sparande!

Om utmärkelserna

Skandias uppsatspriser för master- och kandidatuppsatser om långsiktigt sparande!, sponsrade av Thule Stiftelsen på Skandia, uppmärksamma arbetet med ”Långsiktigt sparande” som är av relevans för bank-, försäkrings- och finansiella tjänster. Varje år kommer det att delas ut priser för avhandlingar av Svenska högskolor eller universitet:

1. Bästa masteruppsats (en utmärkelse på cirka 50 000 kr).
2. Bästa kandidatuppsats (en utmärkelse på cirka 30 000 kr).

En eller flera "runner ups" kan också få utmärkelser. Beloppen ovan inkluderar "runner ups" och kan variera beroende på antalet tilldelade examensarbeten.

Inlämningar

Studenter är välkomna att lämna in sina master- och kandidatuppsatser, godkända på en svensk högskola eller universitet under läsåret 2023/24. Avhandlingen kan handla om vilket ämne som helst och inom alla akademiska områden så länge det är relevant för långsiktigt sparande (främst i Sverige). Avhandlingar skrivna på svenska eller engelska accepteras. En inlämning bör inkludera en kort motivering från avhandlingshandledaren och/eller examinatorn och en anteckning om betyg på avhandlingen. Kontaktinformationen bör innehålla e-postadresser och telefonnummer till studenten samt handledare och/eller examinator.

Mejla inlämningar till SkandiaThesesAwards@skandia.se senast den 15 september 2024.

Endast elektroniska bidrag accepteras. Lämna in avhandlingen som en PDF-fil med namnet format ThesisAuthorPaperTitle.pdf (om författarens namn till exempel är Svensson och avhandlingens titel är Fonder i Sverige, filnamnet ska vara “SvenssonFonderiSverige.pdf”).

Thule Foundation förbehåller sig rätten att inte bevilja några utmärkelser om de inte är lämpliga inlagor. Thule Foundation har presenterat vinnare av Theses Awards sedan dess 2014 (se www.skandia.se) och avser att fortsätta uppmärksamma arbetet med långsiktigt sparande för de kommande åren.

 


About the awards


The Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards, sponsored by the Thule
Foundation at Skandia, recognize work on “Long-Term Savings” that is of relevance for banking, insurance, and financial services. Each year there will be awards for theses at Swedish colleges or universities:
1. The best master thesis (an award of approximately SEK 50,000).
2. The best bachelor thesis (an award of approximately SEK 30,000).
One or several “runner ups” may also receive awards. The amounts above include “runner ups” and may vary due to the number of theses awarded.

Submissions


Students are welcome to submit their master and bachelor theses, defended at a Swedish college or university during the academic year 2023/24. The thesis could be on any topic and in any academic field as long as it is of relevance for long-term savings (primarily in Sweden). Theses written in Swedish or English are acceptable. A submission should include a short motivation from the thesis advisor and/or examiner, and a note on the awarded grade for the thesis. The contact information should include email addresses and phone numbers to the student as well as the advisor and/or examiner.

Email submissions to SkandiaThesesAwards@skandia.se before September 15, 2024.
Only electronic submissions are accepted. Submit the thesis as a PDF-file with the name format ThesisAuthorPaperTitle.pdf (for example, if the author name is Svensson and the thesis title is Mutual Funds in Sweden, the file name should be
“SvenssonMutualFundsInSweden.pdf”).

The Thule foundation reserves the right not to grant any awards in the case of no suitable submissions. The Thule Foundation has presented winners of the Theses Awards since 2014 (see www.skandia.se) and intends to continue recognize work on long-term savings for the coming years

2024-06-05

Ansökan

Ansök via e-post

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.